خانه / مقالات آموزشی / جوشکـــاری / انواع عیوب بوجود آمده در جوشکاری زیر پودری

انواع عیوب بوجود آمده در جوشکاری زیر پودری

(No Ratings Yet)
Loading...

جوشکاری زیر پودری

در حقیقت جوشکاری زیر پودری پروسه ای است که بیشترین حرارت ورودی را دارد که در زیر لایه محافظی از پودر قرار دارد و درصد عیوب مختلف بر روی جوش را کاهش می دهد. به هر حال عیوبی نظیر ذوب ناقص، حبس سرباره، ترکهای سرد، هیدروژنی یا مک رخ می دهد.

ذوب ناقص و سرباره محبوس :

معمولاِ ًبه دلیل آماده نبودن قطعه یا روش، این عیوب به وجود می آید. نامناسببودن قطعه می تواند باعث شودکه فلزجوش در رو غوطه ور و سرباره در زیر باقیبه ماند یا اگر مهره جوش دور لزلبه اتصال قرار داشته باشد فلز مذاب ممکن استکه فلز پایه را ذوب کند . مهره جوش به شکل محدب باعث می شودکه ولتاژ جوشکاری پایین بیاید که درپی آن ممکن است که سرباره محبوس شده بوجود آید و ذوب ناقص اجازه ندهدکه فلز مذاب حتی پخش شود.

ترک انجمادی :

ترک انجمادی در طول مرکزمهره معمولاً اتفاق می افتدکه دلیل آن شکل مهرهجوش،طرح اتصال یا انتخاب نامناسب جوشکاری مورد استفاده، می باشد . مهرهجوش محدب با نسبت عمق به عرض بیشتراز احتمال ترک انجمادی می کاهد.اگر عمق نفوذ جوش خیلی زیاد باشد تنشهای انقباضی ممکن است ترک خطمرکزی را بوجود آورد . طرح اتصال ممکن است همچنین باعث افزایش تنشهای انقباضی بشود و دوباره خطر ترک انجمادی افزایش یابد.به دلیل اینکه ترکیدگیبا تنشها در جوش ارتباط دارد ، مواد با استحکام بالا احتمال ترکیدگی بیشتریدارند بنا بر این توجیهاتی باید ابراز داشت از جمله شکل سطح مناسب دمای پیش گرما،دمای بین پاسی به علاوه الکترود مناسب و تریکب پودرکه در موقعجوشکاری این مواد باید در نظر گرفت.

ترک هیدروژنی :

همانند ترکهای انجمادی تقریباً بعد از جوشکاری ظاهر می شوند . ترک هایهیدروژنی یک فرآیند تاخیری هستند و امکان دارد حتی ساعتها یا روزها بعد ازجوشکاری کامل شده ، اتفاق افتد . ترک هیدروژنی زمانی می نیمم خواهد بودکه منبع هیدروژن (برای مثال آب ،روغن ،گازها و نا خالصی) در پودر الکترود یااتصال وجود نداشته باشد . پودر الکترود و قطعه کار باید تمیز و خشک باشد به منظور جلوگیری از ورود نمو رطوبت پودر ها و الکترود ها با ید در جعبه های مقاوم به رطوبت و در جاهایخشک انبار شوند.اگر یک پودریا الکترود با رطوبت ترکیب شود باید آن را مطابقاستاندارد کارخانه خشک کرد . به منظور کاهش نسبت هیدروژنی ، اتصال جوش داده شده باید پیشگرما شود .زیرا هیدروژن در فولاد در دمای بالاتر از ۹۵ درجه سانتیگراد کاملاً حرکت می کند.دمای پیش گرمای پیشنهادی بایدمطابق بیشترین هیدروژن مجاز باشدتا بتواند فرار کند و نیز احتمال خواهد داشت که خطر ترک هیدروژنی کاهش یابد.

مُک :

مک بر اثر محبوس شدن گاز ها در جوشکاری زیر پودری بوجود می آید .حبابهای گازی که باعث مک می شود از فقدان محافظت در مقابل اتمسفر یا ازآلوده شدن بواسطه آب روغن یا گریس و ناپاکی ها ایجاد می شود . به منظور کاهش مک در جوشکاری زیر پودری محل جوش باید بطور کامل بهوسیله فلاکس پوشش داده شود . تمام آب، گریس و ناخالصی های سطحی بایداز قطعه کار ، الکنرود و فلاکس پاک شود . علت دیگر مک در جوشکاری زیر پودری سرعت حرکت بیش از اندازه می باشدافزایش در سرعت حرکت به مقدار زیاد اجازه نخواهد داد تا حباب های گازی ازجوش خارج شوند و حباب ها ممکن است در فلز جوش در میان فلز و سرباره محبوس شود.

منبع : بانک جوشکاری

همچنین ببینید

جوشکاری

جوشکاری و انواع آن

  انواع جوشکاری عبارتند از: جوش قوس الکتریکی نقطه جوش جوشکاری فلزات رنگین لحیم کاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *