خانه / چگونه باید گرفت ؟ / مراحل صدور پروانه کسب اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش

مراحل صدور پروانه کسب اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش

(No Ratings Yet)
Loading...

ماشین ساز و فلز تراش kartik.ir

 

اقدامات اولیه شما

مراجعه به اتحادیه وتکمیل فرم تقاضا

پرداخت هزینه بازرسی

اخذ کد شناسه از سایت ایرانیان اصناف

 

اقدامات اولیه اتحادیه

صدور رسید دریافت هزینه بازرسی وتسلیم آن بشما

صدور برگه بازرسی و انجام بازرسی از محل معرفی شده شما

تشکیل پرونده وتخصیص شماره موقت برای حفظ مدارک شما

 

اقدامات مرحله دوم شما

ارائه سندی که نشان دهد استفاده شما از محل معرفی شده قانونی است

مانند(سند مالکیت یا اجاره نامه یا توافق نامه و غیرو   ) اعم از سندذرسمی و یا عادی

ارائه برگ پرداخت مالیات های قبلی در صورت داشتن پرداخت

ارائه    عکس  – شناسنامه  – کارت ملی  –  کارت نظام وظیفه

ارائه مدرک تحصیلی در صورت داشتن

ثبت نام در کلاس های آموزشی اتاق اصناف تهران

 

اقدامات مرحله دوم اتحادیه

صدور وارسال استعلامات قانونی

صدور برگ آزمون فنی به نام شما

 

اقدامات مرحله سوم شما

حضور در جلسه کمسیون فنی اتحادیه و شرکت در آزمون

حضور در کلاس های آموزشی اتاق اصناف وارائه مدرک مربوطه

انجام پرداخت های مقرر مانند حق عضویت ها و یا کمکهای مالی مربوطه وسایر مبالغ دولتی

 

اقدامات مرحله سوم اتحادیه

مرتب کردن مدارک پرونده شما وبررسی اولیه آن توسط رئیس اتحادیه

طرح پرونده شما در جلسه هیات مدیره اتحادیه وتصویب آن

وارد کردن اطلاعات پرونده شما در سایت اداره صنعت ومعدن

اخذ پرینت پروانه کسب شما از سایت فوق الذکر

امضای پروانه کسب شما توسط رئیس اتحادیه

لمینت کردن (پرس کردن ) پروانه کسب  و تحویل آن به شما

 


شرایط و مدارک اخذ پروانه کسب اشخاص حقیقی

شرایط

سن بالای ۱۸ سال

معافیت از خدمت سربازی

داشتن مهارت لازم برای انجام کار مورد تقاضا

داشتن سواد خواندن ونوشتن برای متقاضیان کمتر از ۵۰ سال

مدارک لازم

شش قطعه عکس

کپی مدارک شخصی خود و شرکاء

سند مالکیت یا سند اجاره رسمی یا عادی راجع به کارگاه

گواهی نداشتن بدهی قطعی مالیات

مراجعه به اتحادیه برای تنظیم تقاضا و تعهدهای لازم وتسلیم

مدارک فوق الذکر و صدور برگ بازرسی برای بازدید از محل

کارگاه توسط بازرس اتحادیه

 

شرایط و مدارک اخذ پروانه کسب اشخاص حقوقی

شرایط

۱ – شخصیت شخص حقوقی درمراجع قانونی ثبت شده باشد

۲ – دارای محل برای ایجاد کارگاه باشد

مدارک لازم

۱ – معرفینامه مدیرعامل یا احدی از شرکا برای ذکر نام او در پروانه کسب

۲ – شش قطعه عکس و کپی مدارک شخصی مدیرعامل یا شریک معرفی شده

۳ – کپی اساسنامه شخص حقوقی

۴ – معرفی مباشر فنی درصورتی که مدیرعامل یا شخص معرفی شده مهارت فنی لازم را برای انجام کار نداشته باشد

۵ – گواهی نداشتن بدهی قطعی شده مالیات

۶ – مراجعه نماینده شخص حقوقی به اتحادیه برای تنظیم تقاضا و تعهدهای لازم و تسلیم مدارک فوق الذکر وصدور برگ بازرسی برای بازدید ازمحل کارگاه توسط بازرس اتحادیه

 


مراحل تمدید پروانه کسب بشرح زیر است

مدارک لازم  

تحویل اصل پروانه کسب قدیمی به اتحادیه

تکمیل برگه تقاضای تمدید پروانه کسب

ارائه برکه حاوی شماره کد پستی معتبر

ارائه یک برگه پرداخت مالیات از مالیاتهای پرداخت شده قبلی

ارائه رضایت نامه شریک در صورت داشتن شریک

 

اقدامات اولیه شما

پرداخت حق عضویت های معوقه به اتحادیه

پرداخت هزینه انجام بازرسی از کارگاه شما

ثبت نام در کلاس آموزشی اتاق اصناف تهران

 

اقدامات اولیه اتحادیه

انجام استعلامات قانونی

انجام بازرسی از کارگاه شما توسط بازرس اتحادیه

 

اقدامات ثانویه شما

پرداخت هزینه های قانونی تمدید پروانه کسب

 

اقدامات ثانویه اتحادیه

تصویب تمدید پروانه مورد تقاضای شما در جلسه هیات مدیره اتحادیه

وارد کردن اطلاعات پروانه کسب شما در سایت اداره صنعت و معدن

اخذ پرینت پروانه کسب شما از سایت فوق الذکر

امضای پروانه کسب شما توسط رئیس اتحادیه

لمینت کردن (پرس کردن) پروانه کسب و تحویل آن بشما


 

مزیتهای دریافت پروانه کسب

 

معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارگر تا پنج نفر ازامتیازات دارندگان جوازکسب است

بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی واحد های تراشکاری

وقطعه سازی وبطورکلی فلزتراشی ازپرداخت حق بیمه سهم

کارفرما تا پنج نفر کارگر معاف میباشد

شرط برخورداری ازاین امتیاز داشتن پروانه کسب معبتر است

 

دارنده پروانه کسب تولیدی مشمول بهرمندی از تخفیف بهای برق مصرفی کارگاه خود میباشد

ادرات برق بموجب تبصره ذیل ماده ۱۸ مقررات مربوطه مکلفند بهای برق مصرفی واحد های

تولیدی دارای پروانه کسب معتبر رابا نرخ مصوب که مبلغ آن بسیار پائین تراز نرخ معمول

میباشد محاسبه ودریافت نمایند

فاقدین پروانه کسب معتبر ازاین امتیاز بی بهره اند

اتحادیه صادر کننده پروانه کسب میباشد

هرگاه قرارشود بانکها وام یاتسهیلات مالی دراختیار واحدی قراربگیرد دارندگان پروانه کسب دراولویت میباشند

بانکها وام ویا تسهیلات خودرا فقط دراختیار دارندگان جواز قرار

خواهندداد.  حتی برای ضمانت از سایر وام گیرندگان نیز باید پروانه

کسب داشت.پروانه کسب راازاتحادیه بگیرید

 

بموجب قانون مقرراست مالیات واحدهای فاقد پروانه کسب سلایانه با ۲۵درصد افزایش اخذ گردد

مالیات واحدهای بدون پروانه کسب معتبربا۲۵درصد افزایش درسال محاسبه و دریافت میگردد

این جریمه بموجب قانون برعلیه فاقدین پروانه تحمیل خواهد شد

داشتن پروانه کسب از اتحادیه شمارا ازاین جریمه معاف میکند

 

منبع : سایت اتحادیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *