تابلو برق

(No Ratings Yet)
Loading...

تابلوهای فرمان موتور

 

نحوه بی برق کردن تابلو
در زمانيکه نياز به کار بر روی تجهيزات تابلوها و سرويس کاری آنها يا موارد مشابه ديگر، لازم است تابلو کاملا بی برق گردد. برای این منظور لازم است در ابتدا کليد برق ورودی به تابلو قطع گردد و جهت اطمينان بیشتر، کليد بالا دستی تابلو نيز قطع گردد.
در تابلوهای ۲۰kV باتوجه به شارژ بودن خطوط و کابلها بعلت اثر خازنی، لازم است بعد از قطع کردن کليدها سکسيونرهای ارت نيز بسته گردند.
جهت جلوگيری از وقوع هرحادثه ای لازم است در زمان بستن سکسيونر ارت از بی برقی قسمتی که قرار است ارت گردد مطمئن بود و یا بالادست آن حتما قطع باشد .

تعمير و نگهداری تابلو
بعد از برقدار کردن تابلو و استفاده از آن، تابلو نياز به سرويس کارهای دوره ای دارد که اين موارد بصورت زير ليست ميگردد:
نظافت تابلو و تجهيزات هوايی که محل جمع شدن گرد و غبار های باردار در محيط می باشد. وجود اين ذرات بر روی تجهيزات برقی باعث کاهش فواصل عايقی قسمتهای برقدار ميگردد و باعث تخليه های الکتريکی ناخواسته و احیانا وقوع اتصال کوتاه و قطعی برقهای ناخواسته در داخل تابلو ميگردد .
علاوه بر اين مورد، وجود گرد و غبار و ترکيب آنها با روان کننده هايی نظیر روغن و گريس های استفاده شده در بخشهای مختلف داخل تابلو باعث عملکرد معکوس روان کننده ها ميگردد و موجب ايجاد اصطحکاک ميگردد .
ضمن توجه به اين موارد، لازم است برای جلوگيری از تجمع گرد و غبار در داخل تابلو و ايجاد صدمات ذکرشده بصورت دوره ای تجهيزات داخل تابلو نظافت گردند. به جدول بازدیدها تابلوهای برق که در پیوست آمده است مراجعه کنید.
لازم است در ابتدا با وسیله ای نظیر جاروی برقی صنعتی تمام گرد و غبارها از داخل تابلو جمع آوری گردند و سپس با الکل و دستمال تمیز، تمامی قسمتها و تجهيزات داخلی نظافت گردند.
روانکاری تجهيزات مکانيکی و رگلاژ کردن آن
جهت کارکردن روان تجهيزات و کاهش اصطحکاک و بالا رفتن عمر مفيد آنها لازم است تجهيزات مکانيکی شامل مکانيزم های کليدها، قفل تابلوها و سکسيونرها بصورت دوره انی با گريس های روان کننده، روان گردند. لازم است پیش از روانکاری اين تجهيزات از عدم تجمع گرد و غبار در اين قسمتها اطمينان حاصل گردد .
ضمنا تمامی اين تجهيزات از نظر صحت عملکرد مکانيکی و اينترلاکهای مربوطه بصورت کامل کنترل گردند و درصورت خارج شدن آنها از ریگلاژ، بصورت کامل مجددا کنترل و ریگلاژ گردند.
در کليدهای کشويی يا سکسيونرها لازم است کنتاکتها و تيغه های آنها بگونه ای چک گردد که در زمان سرويس بودن آنها کنتاکتهای نری و مادگی بصورت کامل و پیوسته با يکديگر در ارتباط باشند.
تست صحت عملکرد رله ها و تجهيزات حفاظتی
باتوجه به اينکه در تجهيزات حفاظتی از قطعات الکترونيکی و الکترومانيکی استفاده ميگردد که با گذشت زمان امکان خراب شدن اين قطعات و وقوع اشکال در آنها امکان پذير میباشد. به همين علت باتوجه به اهميت تجهيزات حفاظتی، لازم است بصورت دوره ای کنترل گردند تا از صحت عملکرد آنها اطمينان حاصل شود و تجهيزات معيوب تعويض گردند.
کنترل سيستم های روشنايی و هيترها
برای جلوگيری از ايجاد شبنم و رطوبت در داخل تابلو و شروع زنگ زدگی در آن لازم است در داخل تابلو هيتر و ترموستات هايی پيش بينی گردد تا دمای داخل تابلو در محدوده ۲۸ درجه همواره ثابت بماند. به همين منظور لازم است صحت عملکرد مدار هيتر و ترموستات و فن های نصب شده در داخل تابلو بصورت دوره ای کنترل گردند.
جهت کار راحت اپراتور با تجهيزات و ادوات استفاده شده در داخل تابلو با توجه به محل استفاده از آن روشنايی پيش بينی شده که لازم است صحت کارکرد مدار روشنايی لامپها ، ميکروسوئيچ ها بصورت دوره ای کنترل شده و درصورت معيوب بودن آنها تعويض و یا اصلاح گردند.
کنترل اتصالات شستی ها و کابلها و مقره ها
بدیهی است بعد از بهره برداری از تابلوها باتوجه به میزان و دفعات نوسانات ايجاد شده بر روی باسبارها ویا کابلها در بعضی از اتصالات آنها، امکان شل شدن وجود داشته باشد. همچنین گرم شدن کابلها، سرکابلها و باسبارها در زمان عبور جريان نيز این مساله را تشدید نماید که جهت کاهش اشکالات در طول زمان بهره برداری از تابلوها لازم است کلیه اتصالات بصورت دوره ای کنترل و آچارکشی کامل گردند.
در زمان وقوع اين نواسانات با افزايش میزان حرارت و انبساط يا انقباض شمش ها ممکن است فشار مکانيکی بر مقره ها و نگهدارنده ها وارد شود که امکان شکستن يا ترک برداشتن آنها نیز وجود دارد. لذا مناسب است تمامی ايزولاتورها و مقره ها نيز بصورت کامل از نظر عدم وجود شکستگی و ترک يا شل شدن بطور کنترل و بازرسی گردند.

بررسی مدارت کنترل
مدارات کنترل طراحی و نصب شده در داخل تابلو باتوجه به Logic پيش بينی شده آنها باتوجه به کارکرد مدارات به مرور زمان در آنها اشکالاتی به دلايل فرسوده شدن تجهيزات، شل شدن اتصالات و… بروز ميکند که باتوجه به اهميت اين مدارات و اشکالاتي که در آنها امکان وقوع دارد، لازم است صحت عملکرد اين مدارات بصورت دوره ای کنترل گردند.

لکه گيری رنگهای زخمی شده
همواره زنگ زدگی بر روی تابلوها از نقاطی شروع ميشود که فلز بدون وجود هيچگونه واسطه مانند رنگ یا آبکاری با هوای اطراف در تماس باشد. لذا تابلوها در زمان بهره برداری و نصب ممکن است زخمی شده و رنگهای روی بخشهای مختلف آن نظیر بدنه و دربها دچار خدشه و ایراد گردند که لازم است در کنترلهای دوره ای بصورت کامل بدنه تابلو بازرسی و کنترل گردد و درصورت زخمی شدن آنها با رنگ هوا خشک و RAL متناسب با رنگ اصلی تابلو، پس از تميز کردن قسمت مربوطه از چربی و زنگ زدگی، لکه گيری دقیق و کامل انجام گردد .

جدول بازبینی ها دوره ای تابلوهای برق

نوع تابلو تعداد بازدید
در سال موارد مورد بررسی
نظافت عمومی اتصالات آچار کشی ریگلاژ مکانیکی مدارهای کنترل روشنایی تهویه
فشار متوسط ۴ بار x x x x در سال یکبار انجام شود x x
فشار ضعیف کشویی / ثابت ۴ بار x x x x x x
بانک خازن ۴ بار x x x x x x
نیمه ایستاده ۳ بار x x – x x x
دیواری توکار / روکار ۳ بار x x – – x x
توزیع / روشنایی ۳ بار X x – –

سرویس و نگهداری تابلوهای برق و نکات بسیار مهم که اغلب نادیده گرفته میشوند :
– حتما هر چند ماه یکبار تابلوها ، اتصالات ، شمشها و ترمینالها باید آچار کشی شوند(هرشش ماه).در اثر گرم وسرد شدن ، اتصالات امکان شل شدن دارند.بخصوص بدلیل استفاده از واشرهای فنری نامرغوب در ایران برای اتصالات
– تمیز کردن و سرویس فیلتر و فن یا تهویه ، (هر دو هفته). دراثر غبارگرفتگی یک فیلتر ساده هوا در تابلو و نداشتن سیرکوله هوای مناسب ، به مرور فن دچار خستگی میشود و میسوزد و حرارت داخل تابلو به شدت بالا میرود بخصوص در تابلوهای جریان بالا ، توزیع روشنایی ، بانک خازن و…
– بازدید چشمی سیمهای داخل کانل و سیمهایی که معمولا جلوی دید نیستند (هر شش ماه)
– بازدید چراغهای سیگنال ، اخطار و تریپ (هر هفته)
– بازدید عدم سوختگی فیوزهای ذوب شونده مثل کاردی و فشنگی(هر هفته)
– گردوغبار زدایی به کمک باد گرفتن روی قطعات. نکته : لوازم الکترونیکی مثل PLC را سعی کنید ابتدا با مکش هوا تمیز کنید و بعد به آرامی باد بگیرید.(هرماه)
– بازدید گوشه ها و بخصوص بالای بدنه تابلو برق و درب ها به خاطر نشت آب و یا بخار در اثر رطوبت . خیلی ساده با یک نگاه میتوان اثر لکه های آب را دید
– بازدید اثرات اتصال کوتاه در تابلو مثل بدنه تابلو ،گوشه های تیز شمشها ، کنار کابلشوها . مشاهده لکه های سیاه میتواند یک راهنما باشد.
– اگر خیلی دلسوز باشید ، چندتا از سیمهای قدرت را در جاهای مختلف با دست فشار دهید و تکان دهید(حداقل هریک سال). سیمها به دلیل داشتن روکش ، همیشه از چشمها دور میمانند. برخی سیمها به دلیل نداشتن قطر لازم و یا عبور جریان زیاد ، رنگشان عوض میشود ویا سفت و سخت میشوند.
– بازدید عدم قطعی و شل بودن سیمهای فرمان و نولهای ارتباطی
– بازدید ارت بدنه تابلو
بادگیری ، چربی زدایی و بازدید از پلاتین و کنتاکت لوازمی مانند کنتاکتور. نفوذ گردوغبار و نیز چرب شدن بین دو هسته آهنی کنتاکتور به دفعات پیش میاد. نشانه هاشم اینکه کنتاکتور وزوز میکنه و یا دیر قطع میشه

جدول جریان موتور و انتخاب کابل و لوازم حفاظتی جهت موتورهای ستاره مثلث

نحوه بی برق کردن تابلو
در زمانيکه نياز به کار بر روی تجهيزات تابلوها و سرويس کاری آنها يا موارد مشابه ديگر، لازم است تابلو کاملا بی برق گردد. برای این منظور لازم است در ابتدا کليد برق ورودی به تابلو قطع گردد و جهت اطمينان بیشتر، کليد بالا دستی تابلو نيز قطع گردد.
در تابلوهای ۲۰kV باتوجه به شارژ بودن خطوط و کابلها بعلت اثر خازنی، لازم است بعد از قطع کردن کليدها سکسيونرهای ارت نيز بسته گردند.
جهت جلوگيری از وقوع هرحادثه ای لازم است در زمان بستن سکسيونر ارت از بی برقی قسمتی که قرار است ارت گردد مطمئن بود و یا بالادست آن حتما قطع باشد .

تعمير و نگهداری تابلو
بعد از برقدار کردن تابلو و استفاده از آن، تابلو نياز به سرويس کارهای دوره ای دارد که اين موارد بصورت زير ليست ميگردد:
نظافت تابلو و تجهيزات هوايی که محل جمع شدن گرد و غبار های باردار در محيط می باشد. وجود اين ذرات بر روی تجهيزات برقی باعث کاهش فواصل عايقی قسمتهای برقدار ميگردد و باعث تخليه های الکتريکی ناخواسته و احیانا وقوع اتصال کوتاه و قطعی برقهای ناخواسته در داخل تابلو ميگردد .
علاوه بر اين مورد، وجود گرد و غبار و ترکيب آنها با روان کننده هايی نظیر روغن و گريس های استفاده شده در بخشهای مختلف داخل تابلو باعث عملکرد معکوس روان کننده ها ميگردد و موجب ايجاد اصطحکاک ميگردد .
ضمن توجه به اين موارد، لازم است برای جلوگيری از تجمع گرد و غبار در داخل تابلو و ايجاد صدمات ذکرشده بصورت دوره ای تجهيزات داخل تابلو نظافت گردند. به جدول بازدیدها تابلوهای برق که در پیوست آمده است مراجعه کنید.
لازم است در ابتدا با وسیله ای نظیر جاروی برقی صنعتی تمام گرد و غبارها از داخل تابلو جمع آوری گردند و سپس با الکل و دستمال تمیز، تمامی قسمتها و تجهيزات داخلی نظافت گردند.
روانکاری تجهيزات مکانيکی و رگلاژ کردن آن
جهت کارکردن روان تجهيزات و کاهش اصطحکاک و بالا رفتن عمر مفيد آنها لازم است تجهيزات مکانيکی شامل مکانيزم های کليدها، قفل تابلوها و سکسيونرها بصورت دوره انی با گريس های روان کننده، روان گردند. لازم است پیش از روانکاری اين تجهيزات از عدم تجمع گرد و غبار در اين قسمتها اطمينان حاصل گردد .
ضمنا تمامی اين تجهيزات از نظر صحت عملکرد مکانيکی و اينترلاکهای مربوطه بصورت کامل کنترل گردند و درصورت خارج شدن آنها از ریگلاژ، بصورت کامل مجددا کنترل و ریگلاژ گردند.
در کليدهای کشويی يا سکسيونرها لازم است کنتاکتها و تيغه های آنها بگونه ای چک گردد که در زمان سرويس بودن آنها کنتاکتهای نری و مادگی بصورت کامل و پیوسته با يکديگر در ارتباط باشند.
تست صحت عملکرد رله ها و تجهيزات حفاظتی
باتوجه به اينکه در تجهيزات حفاظتی از قطعات الکترونيکی و الکترومانيکی استفاده ميگردد که با گذشت زمان امکان خراب شدن اين قطعات و وقوع اشکال در آنها امکان پذير میباشد. به همين علت باتوجه به اهميت تجهيزات حفاظتی، لازم است بصورت دوره ای کنترل گردند تا از صحت عملکرد آنها اطمينان حاصل شود و تجهيزات معيوب تعويض گردند.
کنترل سيستم های روشنايی و هيترها
برای جلوگيری از ايجاد شبنم و رطوبت در داخل تابلو و شروع زنگ زدگی در آن لازم است در داخل تابلو هيتر و ترموستات هايی پيش بينی گردد تا دمای داخل تابلو در محدوده ۲۸ درجه همواره ثابت بماند. به همين منظور لازم است صحت عملکرد مدار هيتر و ترموستات و فن های نصب شده در داخل تابلو بصورت دوره ای کنترل گردند.
جهت کار راحت اپراتور با تجهيزات و ادوات استفاده شده در داخل تابلو با توجه به محل استفاده از آن روشنايی پيش بينی شده که لازم است صحت کارکرد مدار روشنايی لامپها ، ميکروسوئيچ ها بصورت دوره ای کنترل شده و درصورت معيوب بودن آنها تعويض و یا اصلاح گردند.
کنترل اتصالات شستی ها و کابلها و مقره ها
بدیهی است بعد از بهره برداری از تابلوها باتوجه به میزان و دفعات نوسانات ايجاد شده بر روی باسبارها ویا کابلها در بعضی از اتصالات آنها، امکان شل شدن وجود داشته باشد. همچنین گرم شدن کابلها، سرکابلها و باسبارها در زمان عبور جريان نيز این مساله را تشدید نماید که جهت کاهش اشکالات در طول زمان بهره برداری از تابلوها لازم است کلیه اتصالات بصورت دوره ای کنترل و آچارکشی کامل گردند.
در زمان وقوع اين نواسانات با افزايش میزان حرارت و انبساط يا انقباض شمش ها ممکن است فشار مکانيکی بر مقره ها و نگهدارنده ها وارد شود که امکان شکستن يا ترک برداشتن آنها نیز وجود دارد. لذا مناسب است تمامی ايزولاتورها و مقره ها نيز بصورت کامل از نظر عدم وجود شکستگی و ترک يا شل شدن بطور کنترل و بازرسی گردند.
بررسی مدارت کنترل
مدارات کنترل طراحی و نصب شده در داخل تابلو باتوجه به Logic پيش بينی شده آنها باتوجه به کارکرد مدارات به مرور زمان در آنها اشکالاتی به دلايل فرسوده شدن تجهيزات، شل شدن اتصالات و… بروز ميکند که باتوجه به اهميت اين مدارات و اشکالاتي که در آنها امکان وقوع دارد، لازم است صحت عملکرد اين مدارات بصورت دوره ای کنترل گردند.

لکه گيری رنگهای زخمی شده
همواره زنگ زدگی بر روی تابلوها از نقاطی شروع ميشود که فلز بدون وجود هيچگونه واسطه مانند رنگ یا آبکاری با هوای اطراف در تماس باشد. لذا تابلوها در زمان بهره برداری و نصب ممکن است زخمی شده و رنگهای روی بخشهای مختلف آن نظیر بدنه و دربها دچار خدشه و ایراد گردند که لازم است در کنترلهای دوره ای بصورت کامل بدنه تابلو بازرسی و کنترل گردد و درصورت زخمی شدن آنها با رنگ هوا خشک و RAL متناسب با رنگ اصلی تابلو، پس از تميز کردن قسمت مربوطه از چربی و زنگ زدگی، لکه گيری دقیق و کامل انجام گردد .

جدول بازبینی ها دوره ای تابلوهای برق

نوع تابلو تعداد بازدید
در سال موارد مورد بررسی
نظافت عمومی اتصالات آچار کشی ریگلاژ مکانیکی مدارهای کنترل روشنایی تهویه
فشار متوسط ۴ بار x x x x در سال یکبار انجام شود x x
فشار ضعیف کشویی / ثابت ۴ بار x x x x x x
بانک خازن ۴ بار x x x x x x
نیمه ایستاده ۳ بار x x – x x x
دیواری توکار / روکار ۳ بار x x – – x x
توزیع / روشنایی ۳ بار X x – –

سرویس و نگهداری تابلوهای برق و نکات بسیار مهم که اغلب نادیده گرفته میشوند :
– حتما هر چند ماه یکبار تابلوها ، اتصالات ، شمشها و ترمینالها باید آچار کشی شوند(هرشش ماه).در اثر گرم وسرد شدن ، اتصالات امکان شل شدن دارند.بخصوص بدلیل استفاده از واشرهای فنری نامرغوب در ایران برای اتصالات
– تمیز کردن و سرویس فیلتر و فن یا تهویه ، (هر دو هفته). دراثر غبارگرفتگی یک فیلتر ساده هوا در تابلو و نداشتن سیرکوله هوای مناسب ، به مرور فن دچار خستگی میشود و میسوزد و حرارت داخل تابلو به شدت بالا میرود بخصوص در تابلوهای جریان بالا ، توزیع روشنایی ، بانک خازن و…
– بازدید چشمی سیمهای داخل کانل و سیمهایی که معمولا جلوی دید نیستند (هر شش ماه)
– بازدید چراغهای سیگنال ، اخطار و تریپ (هر هفته)
– بازدید عدم سوختگی فیوزهای ذوب شونده مثل کاردی و فشنگی(هر هفته)
– گردوغبار زدایی به کمک باد گرفتن روی قطعات. نکته : لوازم الکترونیکی مثل PLC را سعی کنید ابتدا با مکش هوا تمیز کنید و بعد به آرامی باد بگیرید.(هرماه)
– بازدید گوشه ها و بخصوص بالای بدنه تابلو برق و درب ها به خاطر نشت آب و یا بخار در اثر رطوبت . خیلی ساده با یک نگاه میتوان اثر لکه های آب را دید
– بازدید اثرات اتصال کوتاه در تابلو مثل بدنه تابلو ،گوشه های تیز شمشها ، کنار کابلشوها . مشاهده لکه های سیاه میتواند یک راهنما باشد.
– اگر خیلی دلسوز باشید ، چندتا از سیمهای قدرت را در جاهای مختلف با دست فشار دهید و تکان دهید(حداقل هریک سال). سیمها به دلیل داشتن روکش ، همیشه از چشمها دور میمانند. برخی سیمها به دلیل نداشتن قطر لازم و یا عبور جریان زیاد ، رنگشان عوض میشود ویا سفت و سخت میشوند.
– بازدید عدم قطعی و شل بودن سیمهای فرمان و نولهای ارتباطی
– بازدید ارت بدنه تابلو
بادگیری ، چربی زدایی و بازدید از پلاتین و کنتاکت لوازمی مانند کنتاکتور. نفوذ گردوغبار و نیز چرب شدن بین دو هسته آهنی کنتاکتور به دفعات پیش میاد. نشانه هاشم اینکه کنتاکتور وزوز میکنه و یا دیر قطع میشه

جدول جریان موتور و انتخاب کابل و لوازم حفاظتی جهت موتورهای ستاره مثلث

جدول تعیین مقدار جریان ، نوع شینه و کلید اصلی ترانسفورماتور قدرت

جدول جریان مجاز کابلها بر حسب مسافت در اثر افت ولتاژ

کابل کواکسیال فرکانس بالا (۵۰ و ۷۵ اهم)

کابل‌های کواکسیال در انتقال‌های فرکامس بالا، خصوصا در فرستنده‌ها، گیرنده‌ها، کامپیوترها و انتقال‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شوند.

جدول تعیین مقدار جریان ، نوع شینه و کلید اصلی ترانسفورماتور قدرت

جدول جریان مجاز کابلها بر حسب مسافت در اثر افت ولتاژ

کابل کواکسیال فرکانس بالا (۵۰ و ۷۵ اهم)

کابل‌های کواکسیال در انتقال‌های فرکامس بالا، خصوصا در فرستنده‌ها، گیرنده‌ها، کامپیوترها و انتقال‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شوند.

 

منبع : خدمات برق صنعتی کرمانشاه

همچنین ببینید

اساس کار ترانسفورماتور

اساس کار ترانسفورماتور

  ترانسفورماتور بر اساس القا متقابل کار میکند و می تواند مقدار ولتاژ یا جریان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *