اسناد

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

جعل سند

  خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد. در نهایت هرگاه مالک حاضر …

بیشتر بخوانید »

سند مالکیت المثنی

جعل سند

  ۱- در صورت گم شدن سند مالکیت ۲- در صورت از بین رفتن تمام سند مالکیت و یا جزئی از آن ۳- در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکان پذیر نباشد. نکته- سرقت سند مالکیت و… نیز مشمول بند …

بیشتر بخوانید »

انواع عقود اسلامی

اسناد

  عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از …

بیشتر بخوانید »

راه سند دار کردن اموال بدون سند

اسناد

  قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. 🔹در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود. 🔹همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت. در …

بیشتر بخوانید »