خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : فوت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : فوت

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

چک

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند. طبق قانون، چک …

بیشتر بخوانید »

آیا ورثه بایدبدهی های متوفی را بپردازند؟

قانون

در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هيچ شرايطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نيستند بلکه بدهی‌های او از ترکه‌اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت ميان طلبکاران تقسيم می شود. 🔹اگر دارايی متوفی برای پرداخت بدهی هايش کافی نباشد ورثه …

بیشتر بخوانید »

حقوق بازنشستگی ، درصورت فوت فرد بازنشسته

قانون

درصورت فوت فرد بازنشسته، حقوق بازنشستگی وی به ترتیب به همسر، فرزندان پسر تا سن ۲۰ سال و فرزندان دختر درصورت نداشتن همسر و شغل تعلق می گیرد و درصورتی که متوفی دارای فرزند معلول (دختر یا پسر) باشد، صندوق بازنشستگی کشوری به آنها حقوق پرداخت می کند. فرمول دریافت …

بیشتر بخوانید »

پرداخت بدهی متوفی توسط ورثه

قانون

ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیستند بلکه بدهی های او از ترکه اش پرداخت میشود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت میان طلبکاران تقسیم میشود. 🔹 اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی …

بیشتر بخوانید »