خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مطالبه خسارت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مطالبه خسارت

مطالبه خسارت و هزینه های دادرسی

قانون

  آیا میدانید خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد …

بیشتر بخوانید »

مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

بدهی

  آیا میدانید خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی . – درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید …

بیشتر بخوانید »