خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : هزینه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : هزینه

اعسار

قانون

    اعسار در حقوق صفت ڪسی است ڪه تاجر نباشد و به جهت ڪافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی هاے خود و یا هزینہ های دادرسی را نداشتہ باشد انواع اعسار از حیث موضو؏ آن به سہ دستہ تقسیم می شوند: اعسار از هزینہ …

بیشتر بخوانید »

مطالبه خسارت و هزینه های دادرسی

قانون

  آیا میدانید خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد …

بیشتر بخوانید »